NIERUCHOMOŚCI DOSTĘPNE
TYLKO DLA NASZYCH KLIENTÓW!

NASZ KONSULTANT
SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ!

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. OK, ROZUMIEM
Start      O nas        Aktualności       Katalogi       Domy Hybrydowe         Kontakt
         PL      EN     

WYSZUKIWARKA NIERUCHOMOŚCI

Rynek
Aktualności
2017-04-25
Szanowni PaÅ„stwo informujemy że biuro Iron House bÄ™dzie zamkniÄ™te w dniach 1-5 Maja. BÄ™dziemy jednak do PaÅ„stwa dyspozycji od numerem biurowym 690 066 000 lub każdy z doradców pod wÅ‚asnym nr telefonu. Å»yczymy każdemu z Was miÅ‚ego odpoczynku a przede wszystkim udanej pogody! ... czytaj więcej
2016-07-22
Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymaÅ‚ przyjmowanie wniosków o dopÅ‚atÄ™ do kredytów w ramach programu "Mieszkanie dla mÅ‚odych" (MDM) na mieszkania, których zakup miaÅ‚by być sfinalizowany w 2017 r. Chodzi o dopÅ‚aty w programie "Mieszkanie dla mÅ‚odych" ("MdM"), które - w zależnoÅ›ci od miasta i wielkoÅ›ci gospodarstwa domowego - wynoszÄ… od ok. 16 tys. do ponad 112,6 tys. zÅ‚. Problem w tym, że pula pieniÄ™dzy na ten cel jest ograniczona. Tegoroczna - 730 mln zÅ‚ - wyczerpaÅ‚a siÄ™ już w marcu. PulÄ™ przyszÅ‚orocznÄ… ... czytaj więcej
2016-05-24
W piÄ…tek 27.05.2016r. biuro Iron House bÄ™dzie nieczynne. W tym dniu prosimy o kontakt telefoniczny. ... czytaj więcej
2016-04-25
Salon nieruchomoÅ›ci Iron House w dniu 2 maja bÄ™dzie nieczynny. ... czytaj więcej
2016-04-08
MyÅ›lisz o sprzedaży nieruchomoÅ›ci? Chcesz zwiÄ™kszyć szanse na szybkÄ… i bezpiecznÄ… sprzedaż? ZgÅ‚oÅ› siÄ™ do nas. Dla tych klientów którzy tak zrobiÄ… proponujemy współprace z wynagrodzeniem 1% od wartoÅ›ci transakcji. Gwarantujemy peÅ‚en profesjonalizm, reklama na najwiÄ™kszych portalach nieruchomoÅ›ci, przygotowanie wszystkich niezbÄ™dnych umów i dokumentów do transakcji. DzwoÅ„cie pod numer 690 066 000. Zapraszamy ... czytaj więcej
2016-03-21
Bank Gospodarstwa Krajowego poinformowaÅ‚, że 16 marca br. przestaje przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla MÅ‚odych na ten rok. To znaczy, że można siÄ™ bÄ™dzie ubiegać jedynie o dopÅ‚atÄ™ w 2017 i 2018 roku, potem MdM zostanie wygaszony. Naszym klientom proponujemy nieruchomoÅ›ci z innym rodzajem dopÅ‚at z NFOÅšiGW z dopÅ‚atami od 11.000 zÅ‚ do 50.000 zÅ‚ oraz wiele innych nieruchomoÅ›ci których cena sama w sobie zachÄ™ca do zakupu. ZadzwoÅ„ do nas aby dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej! Zapraszamy ... czytaj więcej
2016-03-21
W dniu 25.03 biuro Iron House bÄ™dzie czynne do godziny 18.00, a w dniach 26.03- 28.03 bÄ™dzie nieczynne. ... czytaj więcej
2015-12-23
W dniu 24 i 31 grudnia biuro Iron House bÄ™dzie nieczynne. ... czytaj więcej
2015-09-17
Od 1 wrzeÅ›nia 2015 r. kredytobiorcy mogÄ… korzystać z nowych, jeszcze lepszych warunków programu „Mieszkanie dla MÅ‚odych”. Najbardziej znaczÄ…cÄ… zmianÄ…, która zainteresuje najwiÄ™kszÄ… grupÄ™ odbiorców, jest możliwość finansowania mieszkaÅ„ i domów jednorodzinnych pochodzÄ…cych z rynku wtórnego. Należy zaznaczyć, że ta opcja zostaÅ‚a odrzucona podczas konsultacji spoÅ‚ecznych dotyczÄ…cych nowelizacji MDMu, zawdziÄ™czamy jÄ… przede wszystkim nadchodzÄ…cym wyborom parlamentarnym. Obecne rozwiÄ…zanie umożliwia zakup dowolnej nieruchomoÅ›ci mieszkaniowej (rynek pierwotny oraz wtórny). Jest to szczególnie ważne dla mieszkaÅ„ców mniejszych miejscowoÅ›ci w których nie ma szans na inwestycje ... czytaj więcej
2015-06-29
30.06.2015 r wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany majÄ… usprawnić proces budowlany oraz ograniczyć bariery natury prawnej i biurokratycznej. Budowa domu nie bÄ™dzie już wymagaÅ‚a wydania pozwolenia. Wystarczy zgÅ‚oszenie do urzÄ™du gminy lub miasta. Maksymalny czas, po którym zgÅ‚aszajÄ…cy bÄ™dzie mógÅ‚ rozpocząć prace budowlane, skróci siÄ™ o ponad poÅ‚owÄ™. UrzÄ™dnik bÄ™dzie mógÅ‚ co najwyżej zgÅ‚osić sprzeciw wobec inwestycji, ale i na to bÄ™dzie miaÅ‚ tylko 30 dni. W starym trybie miaÅ‚ 60 dni (plus 14 dni na ... czytaj więcej
2015-06-08
Z przyjemnoÅ›ciÄ… informujemy, że dnia 13.06.2015r. o godz 11:00 w Sheratonie odbÄ™dzie siÄ™ prezentacja budownictwa energooszczÄ™dnego. Na spotkaniu omawiane bÄ™dÄ… technologie zastosowane w nowoczesnym budownictwie Domów Hybrydowych oraz mieszkaÅ„ przy ulicy WenecjaÅ„skiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem :690-066-000. Biuro sprzedaży: Iron House. ... czytaj więcej
2015-06-01
Za nami druga edycja targów mieszkaniowych Twój dom, mieszkanie, wnÄ™trze ,które odbyÅ‚y się w miniony weekend w Galerii Polskie Meble. Doradcy z zespoÅ‚u Iron House udzielali informacji i porad na temat zakupu nieruchomoÅ›ci. ... czytaj więcej
2015-06-01
Informujemy, że dnia 05.06.2015t. biuro Iron House bÄ™dzie zamkniÄ™te. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 690-066-000. ... czytaj więcej
2015-05-28
Mieszkanie dla MÅ‚odych: nowelizacja ustawy. 3 marca 2015r. RzÄ…d przyjÄ…Å‚ projekt nowelizacji ustawy. Zmiany dotyczÄ… przede wszystkim rodzin 2+3. Takie rodziny wedÅ‚ug ustawy posiadajÄ…c już mieszkanie mogÄ… poprawić swoje warunki mieszkaniowe i zmienić lokal na wiÄ™kszy (zniesienie warunku nieposiadania pierwszego mieszkania), majÄ…cy nawet do 65 mkw. Dodatkowo zniesiony zostaÅ‚ limit wieku nabywcy (wczeÅ›niej 35 lat). Zmiany dotyczÄ… także wysokoÅ›ci dofinansowania do kredytu hipotecznego. Przed wprowadzeniem nowelizacji rodziny posiadajÄ…ce dzieci otrzymywaÅ‚y 15% dofinansowania. Obecnie 15% dofinansowania otrzymajÄ… rodziny majÄ…ce jedno dziecko, 20% dwoje, a ... czytaj więcej
2015-05-27
Pierwszy energooszczÄ™dny budynek wielorodzinny w Wielkopolsce jest już na ukoÅ„czeniu. Nowoczesna technologia a także materiaÅ‚y na najwyższym poziomie dopeÅ‚niÅ‚y efekt wspaniaÅ‚ej architektury w centrum miasta. ... czytaj więcej
2014-08-08
Przy poszukiwaniu swojego wymarzonego mieszkania podstawowym warunkiem staje siÄ™ cena oraz lokalizacja. Ważne jest również to czy decydujemy siÄ™ na kupno mieszkania pochodzÄ…cego z rynku pierwotnego czy wtórnego. NieruchomoÅ›ci na rynku wtórym czÄ™sto można kupić w niższych, atrakcyjnych cenach, z drugiej strony nowe mieszkania sprzedawane w programie MDM nie pozostajÄ… dÅ‚użne i również kuszÄ… nabywców cenÄ… niższÄ… od stawek rynkowych. Obecnie, w skali caÅ‚ego kraju, cena lokalu z wielkiej pÅ‚yty oscyluje w granicach 3600 zÅ‚ za metr kwadratowy, natomiast nowe ... czytaj więcej
2014-07-29
WÅ‚asne mieszkanie to przywilej, o którym marzy wielu mÅ‚odych ludzi. Mimo, że ceny mieszkaÅ„ spadÅ‚y, a ofert ciÄ…gle przybywa tylko niektórych stać na takÄ… inwestycjÄ™. Wielu staje przed trudnym wyborem – lepiej kupić czy wynająć mieszkanie? Obecnie wiÄ™kszość Polaków decyduje siÄ™ kupić mieszkanie, nawet jeÅ›li wiąże siÄ™ to z wieloletnim kredytem, a zdolnoÅ›ci kredytowej wystarczy jedynie na kawalerkÄ™. Aktualne warunki rynkowe sprawiajÄ…, że miesiÄ™czna kwota jakÄ… wydajemy na wynajem mieszkania zbliżona jest do wartoÅ›ci raty kredytu. PÅ‚acÄ…c miesiÄ™cznie mniej wiÄ™cej ... czytaj więcej
2014-07-08
Piwnica to czÄ™sto spiżarnia na przetwory po które siÄ™gamy zimÄ…, schowek na rowery czy nieużywane przedmioty lub maÅ‚a pracownia w której przechowujemy potrzebne narzÄ™dzia. Piwnica to nieodÅ‚Ä…czne pomieszczenie towarzyszÄ…ce mieszkaniom zlokalizowanym w starszych budynkach czy blokach. Nowe budownictwo cechuje niestety brak piwnic, czÄ™sto zastÄ™powanych przez podziemne garaże, natomiast aby znaleźć miejsce do przechowywania rzeczy należy zakupić dodatkowo komórkÄ™ lokatorskÄ…. PiwnicÄ™ i komórkÄ™ lokatorskÄ… różni przede wszystkim lokalizacja. Piwnica, jako najniższa, częściowo lub caÅ‚kowicie podziemna kondygnacja, ustÄ…piÅ‚a miejsca garażom z ... czytaj więcej
2014-06-23
Okazuje siÄ™, że ponad 50% wniosków zÅ‚ożonych w ramach programu MDM zostaÅ‚o zÅ‚ożonych przez mieszkaÅ„ców Krakowa, Warszawy, Łodzi, GdaÅ„ska, WrocÅ‚awia i Poznania. Oznacza to, że najwiÄ™ksze szanse na dofinansowanie mieli głównie mieszkaÅ„cy dużych miast gdzie rynek deweloperski coraz szybciej siÄ™ rozwija. Co wiÄ™cej, w dużych miastach jest zdecydowanie Å‚atwiej o mieszkania z rynku pierwotnego, które de facto sÄ… rzadkoÅ›ciÄ… w mniejszych miejscowoÅ›ciach. Warto jednak pamiÄ™tać, że nieruchomoÅ›ci sÄ… dobrem lukratywnym i zakupione na podstawie kredytu hipotecznego, mogÄ… przynosić regularny zysk. ... czytaj więcej
2014-05-19
Każdy z nas decydujÄ…c siÄ™ na zakup mieszkania, zastanawia siÄ™ czy jest to opÅ‚acalne. Stajemy zatem przed odwiecznym dylematem: kupno mieszkania czy wybudowanie wÅ‚asnego M. Naturalnie najÅ‚atwiej kupić mieszkanie – jak sÄ…dzi wiÄ™kszość potencjalnych kupujÄ…cych, ponieważ pozbywamy siÄ™ wówczas wszelkich problemów zwiÄ…zanych z organizacjÄ… zaplecza logistycznego budowy oraz zmniejszamy czas oczekiwania na wÅ‚asne M do minimum. Co jednak jeÅ›li już dysponujemy dziaÅ‚kÄ… budowlanÄ…? Wtedy wystarczy wybrać projekt i zacząć go wdrażać. Wtedy jesteÅ›my wolni od zgieÅ‚ku miasta czy standardowych propozycji ... czytaj więcej
2014-04-17
Przedmiotem pracy grupy stał się przewodnik po inwestycjach deweloperskich w Małopolsce - "Dobrze jest mieszkać w Małopolsce". Przy współpracy połączyli bazę serwisu lokalizacyjnego Zumi, oraz zasoby portalu Onet, "Newsweek". Stworzyli mieszkajwmalopolsce.zumi.pl, które nie tylko gwarantują nam znalezienie korzystnej dla nas aktualnej inwestycji mieszkaniowej, ale także jej lokalizacji na mapie. Dla wygody klienta na stronie znalazły się artykuły tematyczne mające na celu pomóc podjąć decyzję zakupu mieszkania.
Dodatkowym plusem jest możliwość znalezienia firmy zajmujÄ…cej siÄ™ wykoÅ„czeniem wnÄ™trz, a wszystko to bez ... czytaj więcej
2014-04-17
Według danych GUS statystyczny Polak może kupić 0,53mkw. mieszkania. Czy to dobra informacja? Trudno powiedzieć ponieważ utrzymuje się ona już od kilku lat. Mimo wzrostu średniej pensji w przedsiębiorstwach, wzrosły także ceny za metr kwadratowy nieruchomości. Średnia ofertowa cena mieszkań z rynku wtórnego waha się między 5200 zł a 5800 zł za mkw.
DziÄ™ki niższym stopom procentowym udzielanych kredytów hipotecznych, statystyczny Polak ma wiÄ™ksze szanse na zakup mieszkania z rynku wtórnego, gdyż rata kredytu jest znacznie niższa niż przed rokiem. ... czytaj więcej
2014-03-24
Wszystkim, którzy nas odwiedzili podczas Targów NieruchomoÅ›ci, serdecznie dziÄ™kujemy za obecność. To byÅ‚y bardzo pracowite dwa dni, podczas których nawiÄ…zaliÅ›my wiele kontaktów. JednoczeÅ›nie wszystkich tych, którzy nie mieli okazji nas odwiedzić w weekend zapraszamy serdecznie do nas lub do biura nieruchomoÅ›ci Iron House, gdzie znajdziecie PaÅ„stwo wszelkie odpowiedzi na pytania zwiÄ…zane z WenecjaÅ„skÄ…. ... czytaj więcej
2014-02-26
Z analiz portalu nieruchomości domy.pl dowiadujemy się, że wiosna to najlepszy okres na kupowanie działek budowlanych. Wtedy to mamy do czynienia z największym ożywieniem rynku. Analitycy twierdzą także, że rynek budowlany rządzi się zupełnie innymi prawami niż rynek nieruchomości i jest on związany głównie z porami roku. Z najmniejszym zainteresowaniem mamy wówczas do czynienia jesienią.
Ceny dziaÅ‚ek podobnie jak i mieszkaÅ„ sÄ… bardzo zróżnicowane. Najdroższe dziaÅ‚ki możemy spotkać na Mazowszu, gdzie cena za metr kwadratowy siÄ™ga 200 zÅ‚. Natomiast najtaÅ„sze ... czytaj więcej
2014-02-24
Ze statystyk NBP dowiadujemy siÄ™, że Polacy spÅ‚acaj zaciÄ…gniÄ™te kredyty o 15 do 20 lat wczeÅ›niej. Okazuje siÄ™, że od 2009 roku banki produkuj coraz wiÄ™cej kredytów. Powoduje to silny rozrost sektora bankowego. Wszystko wskazuje także, że kredyty sÄ… o wiele wiÄ™ksze niż te zaciÄ…gane np. w 2007 roku. SpÅ‚acajÄ…c szybciej kredyt zmniejszamy ilość odsetek dziÄ™ki czemu nas stan zadÅ‚użenia zaczyna siÄ™ stabilizować. ZakÅ‚adajÄ…c, że bÄ™dziemy nadal spÅ‚acać kredyt w tym samym tempie, kredyty zaciÄ…gniÄ™te na 25-30 lat możemy ... czytaj więcej
2014-02-19
KupujÄ…c mieszkanie zastanawiamy siÄ™ jaki ma mieć metraż. JeÅ›li jesteÅ› singlem z reguÅ‚y kupujesz kawalerkÄ™. Czy jest to jednak dobry wybór? Warto siÄ™ zastanowić czy dopÅ‚ata (z reguÅ‚y niewielka) nie polepszy standardu nabywanej nieruchomoÅ›ci. Zatem warto pomyÅ›leć przyszÅ‚oÅ›ciowo o drugiej osobie, z którÄ… bÄ™dziemy dzielić życie. Nawet jeÅ›li teraz mieszkacie oddzielnie lub jesteÅ›cie w trakcie poszukiwaÅ„ drugiej połówki. Okazuje siÄ™, że rata kredytu mieszkania dwupokojowego może być mniejsza w skali miesiÄ…ca nawet o 400 zÅ‚ – jeÅ›li zdecydujemy siÄ™ dzielić ... czytaj więcej
2014-02-06
Z najnowszych informacji BGK wydanych przez PAP BGK wynosi, że do końca stycznia 2014 roku zostało już zaakceptowane 940 wniosków o dopłatę do kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie dla Młodych". Co więcej, wartość dofinansowania to więcej niż 20,9 mln zł.
Dofinansowanie od państwa do mieszkania mogą uzyskać tylko osoby chcące zakupić mieszanie lub dom z rynku pierwotnego. Jeśli "młodzi" spełniają odpowiednie warunki otrzymania dofinansowania, wówczas to BGK przydziela dodatkowe środki do zaciągniętego kredytu.
Na ten moment o kredyty z dofinansowaniem można siÄ™ starać w ... czytaj więcej
2014-01-27
Znalezienie mieszkania do wynajęcia czy też kupienia wydaję się całkowicie prostą sprawą. Każdy poszukujący ma swoje kryteria, którymi kieruje się podczas przeglądania zasobów internetowych portali ogłoszeniowych. O czym powinniśmy pamiętać podczas tego czasochłonnego procesu?

WiÄ™kszość portali ogÅ‚oszeniowych, aby uproÅ›cić użytkownikom korzystanie z serwisu stworzyÅ‚a szczegółowe filtry, które skracajÄ… proces poszukiwaÅ„. Jednak pomimo to sÄ… aspekty, które mogÄ… zostać pominiÄ™te w ogÅ‚oszeniach, a wszystko dlatego, że część tego typu portali umożliwia ich publikacjÄ™ bez wczeÅ›niejszej weryfikacji. Dlatego też czÄ™sto możemy zauważyć, ... czytaj więcej
2014-01-21

Zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla Młodych” jest ogromne. Póki co ofert kredytów z dofinansowaniem ze strony państwa jest mało, na dzień dzisiejszy posiadają je tylko dwa banki. Analitycy zapewniają, że to dopiero początek, a każdy dzień może zwiastować wprowadzenie w życie nowych ofert tego rodzaju kredytu w kolejnych bankach.

Aktualnie oferty dotowanego kredytu możemy znaleźć w banku PKO BP, jak i Pekao SA. W jednym i drugim do standardowej marży bank dodaje 0,1 – 0,3 punktu procentowego do ceny kredytu. ... czytaj więcej
2014-01-13
Nadejście roku 2014 to nadzieja na finansowe wsparcie dla wszystkich tych, którzy pragną zamieszkać we własnym M. Program Rodzina na Swoim w tym roku zastąpi jego młodszy brat o nazwie Mieszkanie dla Młodych. Jak faktycznie wygląda dostępność mieszkań w największych miastach w Polsce? Czy program faktycznie wszedł w życie?

W Warszawie, Krakowie, WrocÅ‚awiu oraz Poznaniu możemy znaleźć niemalże 4 tysiÄ…ce mieszkaÅ„, które speÅ‚niajÄ… jednoczeÅ›nie kryteria dotyczÄ…ce ceny, jak i metrażu. Najlepszy wynik na tle innych miast ma Gdynia – ilość mieszkaÅ„ ... czytaj więcej
2014-01-07
„Rzeczpospolita” zwraca uwagę na coraz bardziej popularny trend, w którym to wieś staje się pożądanym kierunkiem emigracji wśród nabywców nieruchomości. Magazyn podkreśla również fakt iż w ciągu dekady z miasta na wieś przeniosło się prawie ćwierć miliona osób. Mimo to rynek nieruchomości w większych aglomeracjach nie może narzekać na zmniejszające się zainteresowanie.

Liczba mieszkaÅ„ców w 908 polskich miastach zmalaÅ‚a od roku 2012 o prawie 300 tysiÄ™cy osób. SpecjaliÅ›ci z biura nieruchomoÅ›ci IRON HOUSE podkreÅ›lajÄ…, że głównÄ… przyczynÄ… tego niepokojÄ…cego dla deweloperów ... czytaj więcej
2013-12-23
Już za niespełna kilka dni powitamy nowy rok. Jak zawsze wiąże się to z pewnymi zmianami. Jakie czekają na nas na rynku obrotu nieruchomościami? Co ulegnie poprawie, a co zostanie bez zmian? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

PierwszÄ…, najważniejszÄ…, a zarazem najbardziej uderzajÄ…cÄ… w stronÄ™ mniej zamożnych klientów bÄ™dzie obowiÄ…zek posiadania wkÅ‚adu wÅ‚asnego przy zakupie mieszkania, a dokÅ‚adniej przy podjÄ™ciu decyzji o zakupie nieruchomoÅ›ci w oparciu o kredyt hipoteczny. W roku 2014 wielkość wkÅ‚adu wÅ‚asnego bÄ™dzie wynosić 5%, w 2015 już 10%, ... czytaj więcej
2013-12-16
Jedyną stałą na rynku nieruchomości od kilku lat jest jego zmienność. Doskonale obrazuje to sytuacja działek budowlanych – po upływie czasu ponownie wkupują się w łaski. Przełamując tym samym niski popyt utrzymujący się na terenie całego kraju na przestrzeni ostatnich lat.

WiÄ™kszy popyt jest na pewno uzależniony od najniższych od kilku lat cen gruntów oraz rosnÄ…cego optymizmu inwestycyjnego naszych rodaków. Każdego roku coraz wiÄ™cej osób decyduje siÄ™ na nowoczesne, energooszczÄ™dne, wyposażone w szybkie technologie domy. Warto podkreÅ›lić, że cena ich ... czytaj więcej
2013-12-09
WGN postanowiło przeanalizować aż 300 ofert kupna mieszkania. Z przeprowadzonego przez nich badania wynika, że klienci są skłonni wydać od 200 do maksymalnie 250 tysięcy złotych. Z raportu wynika też, że wbrew pozorom rynek wtórny podczas decyzji zakupowych odgrywa wciąż kluczowe znaczenie.

Klienci doskonale znajÄ… sytuacje na rynku mieszkaniowym. Tym samym kwoty, które mogÄ… wydać na zakup mieszkania sÄ… bardzo realistyczne, zbliżone do tych figurujÄ…cych na rynku. W Wielkopolsce klientów interesujÄ… przedziaÅ‚y cenowe od 2500 – 3000 za metr kwadratowy. ... czytaj więcej
2013-12-02
Kraków i Warszawa – to w tych dwóch miastach będzie najtrudniej otrzymać rządową dopłatę na zakup własnego M. Wynika to z opublikowanego przez ZBP raportu AMRON SAFRiN. W tych metropoliach ceny lokali znacznie przewyższają limity obowiązujące w programie skierowanym do młodych. Cena metra kw. mieszkania, które będą chcieli kupić młodzi z pomocą państwa, nie będzie mogła przekroczyć limitu publikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak wygląda sprawa ograniczeń ze strony programu w Poznaniu?

W Poznaniu nastroje sÄ… optymistyczne. Podobnie w Łodzi ... czytaj więcej
2013-11-25
Kupować nowe mieszkanie? A może poczekać na kolejne obniżki, rabaty oraz bonusy od biur deweloperskich? Ceny mieszkań w Polsce, zarówno w wielkich, jak i mniejszych miastach ustabilizowały się. Nic nie wskazuję na to, aby było taniej, ale podwyżek raczej też nie powinniśmy się spodziewać.

SpecjaliÅ›ci z biura nieruchomoÅ›ci – Iron House – podchodzÄ… do kwestii nabycia nowego mieszkania bardzo pozytywnie. Twierdza, że to idealny moment na to, aby zamieszkać we wÅ‚asnym „M”. Chyba, że czekamy na wejÅ›cie w życie nowego ... czytaj więcej
2013-11-18
Deweloperzy od kilku miesięcy nie mają powodów do narzekań. Poziom sprzedaży mieszkań utrzymuje się na tym samym poziomie. Nic też nie zwiastuje tendencji spadkowej tego zjawiska. Czy wszystkie mieszkania schodzą niczym świeże bułeczki w piekarni? Czy lokale dostępne na rynku są świeże, czy może już lekko przeterminowane? Specjaliści z biura Iron – House postanowili przyjrzeć się jak sprawa ta wygląda w Poznaniu.

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji na rynku możemy dojść do wniosku, że najwiÄ™kszy odsetek mieszkaÅ„ wolnych stanowiÄ…, te ... czytaj więcej
2013-11-12
Wśród osób poszukujących nowego mieszkania istotną grupę stanowią osoby, które w kwestii lokalizacji są skłonne do bardzo dużych kompromisów. Nie miejsce, a cena, wielkość i funkcjonalność odgrywają dla nich kluczową rolę. Gdzie warto rozpocząć poszukiwania własnego „M” w Poznaniu? Jaka dzielnica uchodzi za najbardziej atrakcyjną? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Na podstawie cyklicznego badania prowadzonego przez DziaÅ‚ BadaÅ„ i Analiz firmy Emmerson w piÄ™ciu miastach, tj: PoznaÅ„, Warszawa, WrocÅ‚aw, Kraków, GdaÅ„sk wytypowano obszary, w których oferta mieszkaniowa jest najbardziej rozbudowana. Jak ... czytaj więcej
2013-11-04
Niespełna kilka dni temu weszła w życie ustawa, która ma pomóc młodym ludziom w zakupie mieszkania lub domu. Ustawa oprócz nowych zasad zwrotu podatku VAT na materiały budowlane , umożliwia firmom bezpieczny wynajem w przypadku nieuczciwych lokatorów.

Ustawa okreÅ›la zasady rzÄ…dowego programu Mieszkanie dla MÅ‚odych, który ruszy od stycznia 2014 roku. Program to pomoc dla osób do 35. roku życia, które zdecydujÄ… siÄ™ na zakup swojego pierwszego, nowego mieszkania. To nie koniec. O dopÅ‚aty ze strony PaÅ„stwa bÄ™dÄ… mogÅ‚y zgÅ‚osić siÄ™ ... czytaj więcej
2013-07-01
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny UrzÄ…d Statystyczny odnoszÄ…cymi siÄ™ do przyrostu naturalnego możemy zaobserwować, że w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba zgonów przewyższaÅ‚a liczbÄ™ urodzeÅ„ na terenie naszego kraju. Wszystko wskazuje wiÄ™c na to, iż jest to poczÄ…tek dÅ‚ugofalowego procesu pomniejszania siÄ™ populacji Polski. Widoczne zmiany demograficzne silnie wpÅ‚ynęły na rynek nieruchomoÅ›ci. Analiza przedstawionych danych pozwoli nam wiÄ™c spostrzec, którym miastom zagraża wyludnienie, a w których liczba ludnoÅ›ci pozostanie bez zmian lub też wzroÅ›nie. WedÅ‚ug prognoz specjalistów liczba ludnoÅ›ci ... czytaj więcej
2013-06-17
Dzisiaj troszkÄ™ danych prosto z Poznania. Poniżej zestawienie cen za mijajÄ…ce 6 miesiÄ™cy bieżącego roku. WedÅ‚ug statystyk na poznaÅ„skim rynku mieszkaÅ„ wtórnych, Å›rednia cena oferowana na przeÅ‚omie I i II kwartaÅ‚u 2013 r. za m2 wynosiÅ‚a 5166zÅ‚. Natomiast Å›redni poziom cen transakcyjnych szacowany byÅ‚ na 4927 zÅ‚ za m2. Procentowy spadek ceny transferowej na poczÄ…tku roku zanotowano na poziomie 4%. WedÅ‚ug ekspertów Å›rednia cena nabywanego mieszkania wyniosÅ‚a 288 900zÅ‚, natomiast Å›redni metraż nabywanego mieszkania wyniósÅ‚ ... czytaj więcej
2013-06-13
Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez ekspertów w przeciÄ…gu ostatnich piÄ™ciu lat Å›rednie ofertowe ceny mieszkaÅ„ spadÅ‚y o 10-15%. Zarówno sytuacja makroekonomiczna naszego kraju, jak i dostÄ™pność kredytów hipotecznych decydujÄ… o rozwoju rynku mieszkaniowego. SpecjaliÅ›ci oceniajÄ…, że popyt na mieszkania ulega ciÄ…gÅ‚emu spadkowi. Aby zachÄ™cić do zakupu mieszkania, wÅ‚aÅ›ciciele zmuszeni sÄ… obniżać ceny. NajwiÄ™cej, ponieważ nawet o 30 proc., w stosunku do roku 2008 staniaÅ‚y mieszkania z wielkiej pÅ‚yty. Sytuacja ulegnie zmianie dopiero wtedy gdy popyt siÄ™ ożywi. Póki co nic ... czytaj więcej
2013-06-07
AnalizujÄ…c pierwszy kwartaÅ‚ bieżącego roku możemy spodziewać siÄ™, że z pewnoÅ›ciÄ… nie bÄ™dzie to najlepszy czas dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Kiedy porównamy ilość mieszkaÅ„ z wydanymi pozwoleniami budowlanymi oraz rozpoczÄ™tymi budowami, w okresie od stycznia do kwietnia 2013r. zauważymy, iż byÅ‚a ona niższa niż w roku ubiegÅ‚ym. Zgodnie z danymi Głównego UrzÄ™du Statystycznego przedstawione spadki odnotowano zarówno w obszarze budownictwa deweloperskiego jak również w obrÄ™bie caÅ‚ego budownictwa mieszkaniowego Å‚Ä…cznie z indywidualnymi budowami. Warto również zaznaczyć, że wspomniane ... czytaj więcej
2013-06-06
W ostatnio przeprowadzonych badaniach sprawdzono, które mieszkania byÅ‚y najczÄ™stszym przedmiotem kupna-sprzedaży w minionych miesiÄ…cach. Przeanalizwano w tym celu transakcje zawarte w pierwszym kwartale 2013r. w piÄ™ciu aglomeracjach naszego kraju. Ze struktury cen transakcyjnych na analizowanych rynkach możemy wywnioskować, że przeważajÄ… mieszkania sprzedawane w cenie od 200 do 400 tys. zÅ‚. StanowiÄ… one co najmniej poÅ‚owÄ™ zawartych w danym czasie transakcji, w każdej z przedstawionych aglomeracji. Zaskoczeniem nie bÄ™dzie również, iż najmocniejszym zróżnicowaniem cenowym odznacza siÄ™ ... czytaj więcej
2013-06-06
Przeprowadzone badania analizujÄ…ce popyt na rynku mieszkaniowym w oparciu o deklaracje potencjalnych nabywców ujawniajÄ…, iż preferowana nieruchomość powinna cechować siÄ™ przede wszystkim atrakcyjnÄ… cenÄ…, doskonaÅ‚ym stanem technicznym, wysokim standardem, a także prestiżowÄ… lokalizacjÄ…. Jedyny problem tkwi w tym, że przedstawionej nieruchomoÅ›ci praktycznie nie sposób znaleźć. W zderzeniu z rzeczywiÅ›cie widniejÄ…cymi ofertami upodobania kupujÄ…cych czÄ™sto ulegajÄ… zmianie i w wyniku różniÄ… siÄ™ od ich poczÄ…tkowej formy. SpecjaliÅ›ci poddali analizie transakcje kupna-sprzedaży, które byÅ‚y zawarte za poÅ›rednictwem firmy na piÄ™ciu najwiÄ™kszych rynkach nieruchomoÅ›ci ... czytaj więcej
2013-05-22
Zainteresowanie potencjalnych klientów na rynku nieruchomoÅ›ci wzrasta, jednak nie muszÄ… siÄ™ Oni obawiać iż oferowanych lokali zabraknie. Z kwietniowego badania przeprowadzonego przez analityków rynku wynika, że ceny mieszkaÅ„ w 12 miastach spoÅ›ród 18 badanych spadÅ‚y Å›rednio o 0,7%. Na poznaÅ„skim rynku mieszkaniowym zanotowano spadek w wysokoÅ›ci 0,5% w stosunku do miesiÄ…ca poprzedniego, z kolei w ciÄ…gu roku cena spadÅ‚a o 2,9%. Åšredni koszt metra kwadratowego wynosi 5478 zÅ‚. Za m2 najtaÅ„szych mieszkaÅ„ na rynku trzeba zapÅ‚acić Å›rednio 3608 ... czytaj więcej
2013-05-17
Rynek nieruchomoÅ›ci charakteryzuje siÄ™ maÅ‚Ä… elastycznoÅ›ciÄ…. W sektorze nie odnotowuje siÄ™ zbyt wielu zmian, jednakże zdarzenia, które ewentualnie majÄ… miejsce zachodzÄ… powoli. PrzykÅ‚adem niezmiennoÅ›ci na rynku mieszkaniowym sÄ… preferencje deweloperów odnoszÄ…ce siÄ™ do wielkoÅ›ci oferowanych lokali. NajwiÄ™kszym powodzeniem cieszÄ… siÄ™ mieszkania dwupokojowe, które okazujÄ… siÄ™ być zasadniczym produktem w ofertach niemalże każdego dewelopera. Zjawisko to możemy zaobserwować na czoÅ‚owych, lokalnych rynkach na terenie naszego kraju. Analizy bieżących ofert deweloperów pod kÄ…tem liczby pokoi w poszczególnych mieszkaniach ... czytaj więcej
2013-05-17
W ostatnim czasie coraz wiÄ™cej sÅ‚yszy siÄ™ o przybierajÄ…cym ostateczna formÄ™ programie rzÄ…dowym Mieszkanie dla mÅ‚odych, który ma na celu zastÄ…pienie wygasÅ‚ego pod koniec ubiegÅ‚ego roku programu Rodzina na swoim. DokÅ‚adniejsza analiza zaÅ‚ożeÅ„ programowych może budzić jednak pewne wÄ…tpliwoÅ›ci. Czy przeznaczona pomoc oferowana przez PaÅ„stwo trafi we wÅ‚aÅ›ciwe rÄ™ce? Można przypuszczać, że asekuracja ze strony ustawodawcy bÄ™dzie powodem rosnÄ…cego niezadowolenia potencjalnych nabywców mieszkaÅ„, którzy nie bÄ™dÄ… mieli sposobnoÅ›ci skorzystania z programu tylko dlatego, że nie mieszkajÄ… w dużym ... czytaj więcej
2013-02-28
Przez ostatnie lata po fali kryzysu na rynku amerykaÅ„skim, który odczuwalny byÅ‚ również w Europie, Komisja Nadzoru Finansowego wydaÅ‚a szereg rekomendacji, majÄ…cych na celu dyscyplinowanie banków w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. DziaÅ‚ania KNF zaostrzajÄ…ce warunki obliczania zdolnoÅ›ci kredytowej w wielu różnych kryteriach skutkowaÅ‚y znaczny ograniczeniem akcji kredytowej. A co za tym idzie dostÄ™pnoÅ›ci kredytów hipotecznych. Klientów stawiaÅ‚o to w sytuacji albo rezygnacji z zakupu mieszkania, albo koniecznoÅ›ci zadowolenia siÄ™ mniejszym metrażem bÄ…dź podejÅ›ciem do kredytu wraz z innymi czÅ‚onkami rodziny. ... czytaj więcej
2013-01-10
W przygotowywanym programie pomocy rzÄ…dowej „Mieszkanie Dla MÅ‚odych” prawdopodobnie znajdÄ… siÄ™ kolejne poprawki majÄ…ce na celu rozszerzenie grona osób mogÄ…cych ubiegać siÄ™ o dofinansowanie. Z informacji docierajÄ…cych do tej pory, wiemy, że ważnym kryterium, które beneficjent MDM musiaÅ‚by speÅ‚nić jest warunek nieposiadania wÅ‚asnej nieruchomoÅ›ci. Na chwilÄ™ obecnÄ… rzÄ…d zapowiada zÅ‚agodzenie tego kryterium. Otóż osoby, które na dzieÅ„ przed zÅ‚ożeniem wniosku znajdowaÅ‚y siÄ™ bÄ…dź znajdujÄ… siÄ™ w posiadaniu uÅ‚amkowym części lokali lub budynków, bÄ™dÄ… mogÅ‚y ubiegać siÄ™ o dofinansowanie. OczywiÅ›cie w ... czytaj więcej
2012-12-14
W tym miesiÄ…cu prezentujemy PaÅ„stwu pierwszÄ… część sÅ‚ownika najważniejszych pojęć i zagadnieÅ„ niezbÄ™dnych dla każdej osoby zamierzajÄ…cej kupić wÅ‚asne mieszkanie lub dom. JeÅ›li bÄ™dÄ… mieli PaÅ„stwo pytania zapraszamy do kontaktu na adres mailowy biuro@ironhouse.pl lub na infoliniÄ™ pod nr telefonu 690 066 000. Wkrótce kolejne części niezbÄ™dnika! Stopy procentowe Rynkowy koszt kapitaÅ‚u, lub inaczej cena, którÄ… pÅ‚aci siÄ™ za pożyczenie kapitaÅ‚u na okreÅ›lony czas. Koszt ten wyraża siÄ™ zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy. KNF Organ administracji paÅ„stwowej, sprawujÄ…cy nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitaÅ‚owym, ... czytaj więcej
2012-12-07
MDM jest nowym programem rzÄ…dowym majÄ…cym na celu wsparcie finansowe osób kupujÄ…cych pierwsze mieszkanie. Jest to kolejny projekt majÄ…cy wejść w życie po koÅ„czÄ…cej siÄ™ wÅ‚aÅ›nie „Rodzinie Na Swoim”. W stosunku do RNS nastÄ…piÄ… jednak dość znaczÄ…ce zmiany. NajważniejszÄ… zmianÄ… w stosunku do RNS jest fakt, iż pomoc rzÄ…dowa udzielana bÄ™dzie w formie jednorazowej dopÅ‚aty a nie jak do tej pory w systemie miesiÄ™cznych dopÅ‚at do odsetek rat kredytu. Minimalna kwota dopÅ‚aty wynosić bÄ™dzie 10% wartoÅ›ci mieszkania, kolejne 5 % ... czytaj więcej
2012-11-09
Mamy zaszczyt zakomunikować, iż eksperci Iron House rozpoczÄ™li cyklicznÄ… współpracÄ™ z portalem terazdom.info. Jako osoby zwiÄ…zane z rynkiem nieruchomoÅ›ci od wielu lat, zostaliÅ›my zaproszeni do współpracy, sÅ‚użąc klientom swoim doÅ›wiadczeniem. Nasze artykuÅ‚y bÄ™dÄ… pojawiaÅ‚y siÄ™ cyklicznie dostarczajÄ…c spora dawkÄ™ praktycznej wiedzy wszystkim zainteresowanym. Pozdrawiamy, zespół Iron House ... czytaj więcej
2012-10-04
Kredyt hipoteczny zaciÄ…gamy najczęściej na okres 20 czy 30 lat, tak aby miesiÄ™czna rata nie obciążaÅ‚a zbytnio naszego domowego budżetu. Jednak okazuje siÄ™ czasem, że stać nas na wczeÅ›niejsze uregulowanie zadÅ‚użenia, czy warto zatem wczeÅ›niej spÅ‚acić lub nadpÅ‚acać kredyt? Banki dajÄ… swoim klientom możliwość dokonania nadpÅ‚aty, czyli częściowej spÅ‚aty kapitaÅ‚u ponad obowiÄ…zujÄ…cÄ… miesiÄ™cznÄ… ratÄ™, która nie wiąże siÄ™ z koniecznoÅ›ciÄ… uiszczania dodatkowych opÅ‚at. Warunkiem jest jednak nie przekroczenie pewnego procentowego progu wartoÅ›ci kredytu, wynoszÄ…cego zazwyczaj od 30 do 50 procent caÅ‚oÅ›ci ... czytaj więcej
2012-09-19
KupujÄ…c wÅ‚asne „m” musimy pamiÄ™tać o bezpieczeÅ„stwie transakcji i niezbÄ™dnych procedurach, które pozwolÄ… nam wejść w posiadanie mieszkania bez zbÄ™dnych niespodzianek. Aby uniknąć problemów z nabywanÄ… nieruchomoÅ›ciÄ…, należy doÅ‚ożyć wszelkich staraÅ„ w celu sprawdzenia możliwie wielu elementów dotyczÄ…cych przyszÅ‚ego mieszkania. Nie trudno jest bowiem paść ofiarÄ… nieuczciwego sprzedawcy. Zazwyczaj finansujemy kupno lokalu mieszkalnego lub domu poprzez zaciÄ…gane w bankach kredyty hipoteczne, aby wiÄ™c nie wyrzucić w bÅ‚oto tak znaczÄ…cej sumy, którÄ… bÄ™dziemy spÅ‚acać przez nastÄ™pne kilkanaÅ›cie bÄ…dź kilkadziesiÄ…t lat, trzeba dobrze ... czytaj więcej
2012-08-20
Aby sprawnie poruszać siÄ™ na rynku nieruchomoÅ›ci oraz rynku kredytów hipotecznych należy znać obowiÄ…zujÄ…ce terminy i najważniejsze pojÄ™cia, które przez profesjonalistów stosowane sÄ… na co dzieÅ„. Zespół Iron House przygotowaÅ‚ pierwszÄ… cześć sÅ‚ownika pojęć: Hipoteka Ograniczone prawo rzeczowe ustalane poprzez wpis do ksiÄ™gi wieczystej prowadzonej przez sÄ…d rejonowy. Umożliwia zaspokojenie roszczeÅ„ wierzyciela z obciążonej nieruchomoÅ›ci nawet wtedy gdy zmieni ona wÅ‚aÅ›ciciela. Ustanowiona na dana nieruchomość jest podstawowÄ… formÄ… zabezpieczenia kredytu. Kredyt hipotecznych dÅ‚ugoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka. Najczęściej udzielany na ... czytaj więcej
2012-07-31
ETAP 3. Decyzja kredytowa i podpisanie umowy Decyzja kredytowa to dokument, w którym bank szczegółowo okreÅ›la warunki przyznania kredytu. Inspektor kredytowy opracowuje tzw. decyzjÄ™ wstÄ™pnÄ…, w której stwierdza czy udzielić kredytobiorcy kredytu i na jakich warunkach. NastÄ™pnie podejmowana jest ostateczna decyzja przez bank. W przypadku decyzji pozytywnej i zaakceptowaniu warunków przez kredytobiorcÄ™, bank może przystÄ…pić do przygotowania umowy kredytowej. Czasami, majÄ… miejsce tzw. decyzje warunkowe. Oznacza to, że bank wyda decyzjÄ™ pozytywnÄ… pod warunkiem np. dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzajÄ…cych naszÄ… wiarygodność. Podczas ... czytaj więcej
2012-07-24
ETAP 2. ZÅ‚ożenie wniosku kredytowego Etap skÅ‚adania wniosku kredytowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów jest kluczowy z punktu widzenia przyszÅ‚ej decyzji inspektora kredytowego. Dlatego zanim przystÄ…pimy do tego etapu warto przygotować siÄ™ wczeÅ›niej, aby maksymalnie zwiÄ™kszyć szanse na szybkÄ… i pozytywnÄ… decyzjÄ™ banku w sprawie przyznania kredytu. Wszystkie banki, w celu oceny możliwoÅ›ci potencjalnego kredytobiorcy, oprócz wypeÅ‚nionego wniosku, wymagajÄ… także stosownych dokumentów potwierdzajÄ…cych jego sytuacjÄ™ finansowo-prawnÄ… oraz nieruchomoÅ›ci, którÄ… chcemy kupić i która zostanie obciążona hipotekÄ… (zabezpieczeniem kredytu może być także inna ... czytaj więcej
2012-07-19
ETAP 1. Wybranie najkorzystniejszej oferty 1. Analiza budżetu domowego Ma na celu okreÅ›lenie akceptowalnego obciążenia finansowego naszych miesiÄ™cznych dochodów. Aby okreÅ›lić akceptowalne obciążenie finansowe należy dokÅ‚adnie przeanalizować dochody i wydatki naszego gospodarstwa domowego. Należy pomniejszyć dochody o wszystkie miesiÄ™czne wydatki zwiÄ…zane z utrzymaniem domu i rodziny itp., a także uwzglÄ™dnić pewien finansowy margines bezpieczeÅ„stwa (w razie nieprzewidzianych wypadków). Po uwzglÄ™dnieniu wszystkich w/w pozycji otrzymamy kwotÄ™ obciążenia, jakie bÄ™dziemy w stanie zaakceptować pÅ‚acÄ…c raty kredytu hipotecznego – czyli tzw. zdolność kredytowÄ…. 2. Analiza ofert kredytów hipotecznych NastÄ™pnym ... czytaj więcej
2012-06-29
Jakie sÄ… możliwoÅ›ci w takiej sytuacji i czy powinniÅ›my siÄ™ obawiać zajÄ™cia nieruchomoÅ›ci? Na wstÄ™pie wyjaÅ›nijmy, że utrata nieruchomoÅ›ci to ostateczność, która zdarza siÄ™ naprawdÄ™ rzadko. Jeżeli nasz domowy budżet z różnych powodów nie jest w stanie podoÅ‚ać comiesiÄ™cznym ratom kredytowym, nie powinniÅ›my ukrywać przed bankiem naszych trudnoÅ›ci. DziaÅ‚anie takie może pogorszyć naszÄ… sytuacjÄ™ i zniechÄ™cić bank do negocjacji. A w jego interesie jest aby kredyty hipoteczne byÅ‚y spÅ‚acane. Zerwanie umowy kredytu przez bank i przejÄ™cie zabezpieczeÅ„, wbrew pozorom, przynosi w ... czytaj więcej
2012-06-29
Podczas sprzedaży nieruchomość mogÄ… wystÄ…pić skutki podatkowe nie tylko w zakresie koniecznoÅ›ci odprowadzenia podatku dochodowego. W niektórych przypadkach zbywajÄ…cy bÄ™dzie zobowiÄ…zany do zapÅ‚aty VAT. Kiedy? Przy rozpatrywaniu kwestii obowiÄ…zku zapÅ‚aty VAT, najważniejsze bÄ™dÄ… nastÄ™pujÄ…ce czynniki: - jaki charakter ma transakcja zbycia nieruchomoÅ›ci - czy podatnik prowadzi dziaÅ‚alność gospodarczÄ…. W pierwszym przypadku istotne znaczenie ma fakt, iż każdy kupujÄ…cy nieruchomość w celu jej dalszego zbycia, a co za tym idzie zarabiania na transakcji sprzedaży bÄ™dzie musiaÅ‚ liczyć siÄ™ z obowiÄ…zkiem rozliczenia VAT. W przypadku sprzedaży jednorazowo, ... czytaj więcej
2012-06-28
W tej chwili mamy do czynienia na rynku z nadwyżkÄ… gotowych niesprzedanych mieszkaÅ„, których zapas bÄ™dzie siÄ™ jednak stopniowo kurczyÅ‚. Mniejsza ilość wydanych pozwoleÅ„ na budowÄ™, mniej inwestycji podejmowanych przez deweloperów mogÄ… w dÅ‚uższym okresie czasu doprowadzić do sytuacji, w której mieszkaÅ„ zacznie brakować. Nowa ustawa deweloperska również bÄ™dzie miaÅ‚a realny wpÅ‚yw na zmniejszenie podaży nieruchomoÅ›ci mieszkaniowych. Zapewne wzrosnÄ… wtedy ceny, a o dobre i niedrogie mieszkanie bÄ™dzie coraz trudniej. Można jednak spróbować poszukać dogodnej lokalizacji poza miastem, gdzie powstaje ... czytaj więcej
  pn. - pt. 9 - 19
  ul. Mostowa 11/11
  Poznań
biuro@ironhouse.pl  
+48 690 066 000